PAYGURU BDDK tarafından faaliyet izni verilen ilk MOBİL ÖDEME FİRMASI

Blog_BDDKPAYGURU (Trend Ödeme Kuruluşu AŞ) Türkiye’de BDDK tarafından faaliyet izni verilen ilk MOBİL ÖDEME FİRMASI oldu.

 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik  Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında Yönetmeliğin uygulayıcısı olarak yetkilendirilen BDDK 27 Nisan 2016 Tarihli 6864 Sayılı kararı ile PAYGURU (Trend Ödeme Kuruluşu AŞ)’ya faaliyet izni verdi. İlgili karar 3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. (http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/BDDK_Kurul_Kararlari/151656864.pdf)

Üye İş yerlerine Mobil Operatörlerin ücretlendirme altyapıları ile entegre ödeme hizmeti verem Mobil Ödeme Sektöründeki bu ilk faaliyet izni, Türkiye’deki Mobil Ödeme Sektörü için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.  Payguru olarak bu faaliyet iznini sektördeki diğer firmalardan ve mobil operatörlerden önce almış olmamız,   gerek kurumsal yönetim gerekse finans, teknoloji, ARGE ve iş süreçlerimizdeki profesyonel yaklaşımımızın ulaştığı noktanın tescili anlamına geldiğini düşünüyoruz.  Bu açıdan 2010 yılından beri ARI TEKNOKENT’in içinde bulunmamızın iş süreçlerimizi ve ARGE faaliyetlerimizi disipline etmek ve kurumsal altyapımızı güçlendirmek açısından son derece önemli ve katkı sağlayıcı olduğunu düşünmekteyiz. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para sektörünü düzenleyen 6493 sayılı kanunun ve ilgili yönetmeliğin gereklerine tam olarak uyum sağlayan süreçlere ve teknik altyapıya sahip olmak, yalnız PAYGURU olarak bizim değil tüm Mobil Ödeme pazarının FIN-TECH sektöründeki önemini arttıracağını ve Mobil Ödemenin Dijital Sektörün ötesinde geçerek gerçek yaşamdaki uygulamalarına büyük bir açılım sağlayacağını öngörmekteyiz. 

Bu nedenle, yalnız ülkemizde değil  dünyada da yeni bir döneme giren Mobil Ödeme sektöründe faaliyet gösteren öncü firmalardan biri olarak mobil ödeme faaliyet iznini alan ilk firma olmaktan son derece kıvanç duymaktayız.